Informace

Stavební řízení

Rodinné domy na klíč

Pro zahájení stavebního řízení musí žadatel vypracovat dokumentaci, kterou stavební úřad posuzuje. Budeme Vás zastupovat v procesu stavebního řízení a vypracujeme pro Vás veškerou potřebnou dokumentaci. Předložená dokumentace musí především:

a) splňovat podmínky územního rozhodnutí
b) splňovat požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany

životního prostředí, ochrany zdraví a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu
c) obsahovat informace o  zajištěnosti komplexnosti a plynulosti výstavby, zda je zajištěno včasné vybudování technického, občanského nebo jiného vybavení potřebného k řádnému užívání
d) obsahovat informace, zda stavba bude prováděna oprávněnou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů nebo zda je u staveb a prací na nich, které budou provádět právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů samy pro sebe nebo které budou prováděny svépomocí,  zajištěno odborné vedení a provádění stavby nebo je zajištěn odborný dozor.

Copyright © 2011-2012 Redes spol. s r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek, e-shopu a webdesign Web-S.eu